Handelsbetingelser

Betingelser og vilkår

Vilkår og betingelser

Generelt

Dropnshop.dk og hjemmesiden www.dropnshop.dk ejes og drives af Usedmobile - CVR.: 33 75 54 73. På dropnshop.dk kan du som bruger sælge dit brugte elektroniske udstyr (herefter "Enhed"). Når du som bruger indsender en Enhed til dropnshop.dk, accepterer du nedenstående vilkår og betingelser, uanset om du ønsker at modtage hel eller delvis betaling, betaling i form af et gavekort eller at skænke betalingen for Enheden til velgørenhed.

Du skal være den retmæssige ejer af Enheden og eventuelt tilbehør, eller have fået tilladelse af den retmæssige ejer til at indsende og sælge Enhederne. Dropnshop.dk forbeholder ret til at udbede oplysninger fra brugeren, der kan godtgøre ejerforholdet, såfremt det skønnes nødvendigt.

Hvad sker der?

Når du går ind på dropnshop.dk sker følgende
o Du kan registrere dig som bruger af dropnshop.dk
o Du vælger hvilken (hvilke) Enhed(er) du ønsker at sælge
o Du vælger om du vil donere Enhedens pris til velgørenhed, få udbetalt beløbet som et gavekort eller få beløbet indsat på din bankkonto
o Du modtager automatisk pr. e-mail sammen med din ordrebekræftelse en forudbetalt og forsikret fragtlabel til forsendelse af din solgte enhed. Du skal være opmærksom på, at dette ses som et udlæg fra Dropnshop.dks side, der bliver fratrukket på salget af din solgte enhed (kr. 29,-).

o Dropnshop.dk kvitterer i en mail for modtagelsen af Enheden
o Dropnshop.dk tjekker om Enheden svarer til betingelserne
o Dropnshop.dk informerer om resultatet af tjekket samt håndterer afregning af salgspris efter dine valg.

Aftalen

Når du indsender din Enhed, anses det som et tilbud fra dig om at sælge din Enhed til dropnshop.dk. Dropnshop.dk er ikke forpligtet til at acceptere dit tilbud. Tilbuddet er først accepteret, hvis dropnshop.dk i overensstemmelse med dit ønske foretager hel eller delvis betaling til dig indenfor den gældende tidsperiode beskrevet under afsnit
"Betaling".
Såfremt Dropnshop.dk ikke ønsker at acceptere Enheden til fuld pris grundet manglende overensstemmelse med betingelserne i afsnit "Ved modtagelse af Enhed", kontakter Dropnshop.dk dig pr. e-mail og foreslår en ny pris. Du er som bruger ikke forpligtet til at acceptere denne pris, men hvis den godkendes, anses dette for at være en endelig aftale.

Ønsker du i mod forventning, ved fremsendelse af tilbud fra Dropnshop.dk ikke at tilgå aftalen omkring det endelige salg og ønsker den fremsendte enhed retur, skal du selv betale forsendelsen heraf, dette til en værdi på kr. 50,-

Afsendelse af udstyr

Når du sender Enheden til dropnshop.dk, skal du anvende det pr. e-mail fremsendte fragtbrev og derpå påføre dette på papkasse/boblekuvert, som du formentlig fremsender din solgte mobiltelefon i, Du skal påsætte labelen med ordrenummeret på boblekonvolutten/papkassen, som du bruger til at sende Enheden i. Hvis Enheden modtages uden det fremsendte fragt med dit ordrenummer, vil dropnshop.dk håndtere udstyret som en donation til velgørenhed, da udstyret i så fald ikke kan
spores tilbage til dig som sælger.
Enheden skal indsendes til dropnshop.dk inden 21 kalenderdage efter, at du har registret Enheden på hjemmesiden for at du kan opnå den garanterede pris. Modtager dropnshop.dk ikke Enheden inden 21 kalenderdage, forbeholder dropnshop.dk sig retten til af slette din salg.

Producenter og modeller

Dropnshop.dk giver kun betaling for Enheder, som er omfattet af de producenter og modeller, der optræder på dropnshop.dk's hjemmeside.
For at undgå tvivl kan vi oplyse, at vi ikke giver betaling for følgende modeller:
o Mobiltelefoner, der ikke er registreret i Danmark eller Europa.
o Enheder, der er beskadiget udover normalt slid og brug (for eksempel et smadret kabinet eller en ødelagt skærm), eller mangler dele (for eksempel et mobilcover eller et batteri). Tjek venligst, at din Enhed findes på listen over godkendte apparater på dropnshop.dk's hjemmeside, før du sender den.

Ved modtagelse af Enhed

Når dropnshop.dk modtager den fremsendte Enhed, vil det ud fra de ovenstående betingelser i afsnittene "Afsendelse af udstyr" og "Producenter og modeller" til Enhedens beskaffenhed blive vurderet, om Enheden lever op til betingelserne. Såfremt Enheden lever op til betingelserne, foretages betaling i overensstemmelse med brugerens
ønsker. Se mere herom under afsnittet "Betaling".
Når Enheden er blevet modtaget under videoovervågning og testet, vil dropnshop.dk kontakte dig via e-mail og angive Enhedens værdi. Hvis Enheden ikke lever op til alle betingelserne angivet i punkt 4 og 6, kan der som udgangspunkt ikke ydes betaling herfor. Hvis Enheden ikke lever op til alle betingelserne i afsnittene "Aftalen" og "Producenter og modeller", men dropnshop.dk alligevel skønner, at Enheden har en værdi, vil ropnshop.dk
kontakte dig via e-mail for at informere dig om den foreslåede ændring i værdien af din Enhed. Hvis du accepterer den ændrede værdi, vil dropnshop.dk behandle betalingen indenfor den tidsramme, som er beskrevet under afsnittet "Betaling".
Hvis brugeren ikke kan acceptere den lavere værdi af Enheden, vil personalet hos dropnshop.dk gøre sit bedste for at nå en løsning. Kan spørgsmålet ikke løses indenfor 10 arbejdsdage, forbeholder dropnshop.dk retten til at returnere Enheden tilbage til brugeren.

Donation af Enhed til velgørenhedsorganisation

Brugeren kan vælge at donere Enheden til en velgørenhedsorganisation. Enheden skal afsendes i overensstemmelse med den beskrevne fremgangsmåde under afsnit "Afsendelse af udstyr", og der skal vælges en velgørenhedsorganisation på dropnshop.dk's hjemmeside under "Medvirkende velgørenhedsorganisationer".
Herefter modtager den angivne velgørenhedsorganisation den fulde værdi af Enheden i stedet for brugeren. Betalingens størrelse til den valgte velgørenhedsorganisation er afhængig af Enhedens stand, som vurderes og fastsættes i overensstemmelse med afsnittene "Aftalen", "Producenter og modeller", og "Ved modtagelse af Enhed".

Beskadigede eller defekte Enheder

En Enhed, der er alvorligt beskadiget og slet ikke fungerer, eller som ikke opfylder kravene i Afsnit "Producenter og modeller", kan godt sendes til dropnshop.dk, men udelukkende med henblik på genanvendelse. Der vil derfor ikke blive ydet betaling herfor, medmindre dropnshop.dk i overensstemmelse med Afsnit "Producenter og modeller" tilbyder det.

Priser

På dropnshop.dk kan brugeren se, hvilken pris der tilbydes for de omfattede Enheder. Alle anførte priser er vejledende priser inklusiv moms.
Der tages forbehold for ændring i prisen efter dropnshop.dk's vurdering af Enhedens stand. Der tages endvidere forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

Betaling

Såfremt det er muligt, vil betalinger fra dropnshop.dk blive effektueret indenfor 8-10 arbejdsdage regnet fra den dag, hvor Enheden er modtaget, testet og godkendt af dropnshop.dk. Betaling foretages via bankoverførsel. Betaling vil blive overført til det navn og kontonummer, som brugeren har oplyst på hjemmesiden.
De ovenfor anførte tidsfrister regnes fra dropnshop.dk's modtagelse af Enheden og tager ikke højde for den tid, det tager at levere Enheden med post. I travle perioder kan vi ikke garantere, at vi opfylder de ovennævnte frister. I så fald vil vi forsøge at gennemføre alle relevante betalinger inden for 14 dage fra den dag, hvor Enheden er modtaget
af dropnshop.dk.
Alle udbetalinger er endelige og reguleres ikke. Efter udbetaling er dropnshop.dk ejer af den solgte Enhed. Salget af Enheden til dropnshop.dk kan ikke fortrydes, efter at betaling er foretaget.
Dropnshop.dk har ret til at kræve betaling tilbage fra dig, hvis det efter betaling opdages, at Enheden har skjulte mangler. Hvis Enheden, du har indsendt, senere bliver identificeret som blokeret, meldt savnet eller stjålet, har vi også ret til at kræve betaling tilbage.
Der ydes ikke betaling for tilbehør.

Ved køb af gavekort

Gavekort bestilles online via transaktionen på dropnshop.dk hjemmeside. Ved bestilling angives navn, adresse og e-mailadresse. Kort efter bestillingen modtager du et ordrenummer på e-mail. Ordrenummeret skal bruges ved korrespondance med dropnshop.dk.
Når salget er gennemført (dvs. når dine Enheder er blevet modtaget, testet og godkendt), vil gavekortet blive sendt
til den e-mailadresse, som du har angivet i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af gavekortet sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret på vores konto.
Gavekortet skal udskrives af brugeren og kan indløses hos den relevante samarbejdspartner.

Indløsning af gavekort hos dropnshop.dk's samarbejdspartnere

Gyldighedsperioden for dit gavekort er angivet på kortet og fremgår ligeledes, inden du bestiller. Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i 1 år fra udstedelsen. Hvis gavekortet vedrører en vare eller tjenesteydelse, som kun udbydes af partneren i en bestemt periode, vil gavekortets gyldighed automatisk være begrænset hertil. Alle gavekort er forsynet med unikke kodenumre. Samarbejdspartneren skal bruge disse kodenumre, når du indløser dit gavekort. Kopiering af eller manipulering med gavekortene er ikke tilladt. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder dropnshop.dk sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner.
Såfremt du ikke kan få dit gavekort indløst hos en samarbejdspartner, kan du få udbetalt det beløb, som du kunne have modtaget i stedet for gavekortet, fra dropnshop.dk.

Ansvarsbegrænsning og forbehold

Dropnshop.dk fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med handler ved indløsning af gavekort. Den vare eller tjenesteydelse, som din handel giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor dropnshop.dk ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse
med samarbejdspartnernes levering af varen eller tjenesteydelsen, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.
Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav skal rettes mod samarbejdspartneren.
Hvis en af betingelserne bliver erklæret ugyldig (herunder, men ikke begrænset til de anførte ansvarsbegrænsninger) så vil alene den ugyldige betingelse udgå, idet de resterende bestemmelser fortsat vil gælde.
Vi bestræber os på, at Dropnshop.dk altid er tilgængelig men kan ikke garantere, at sitet til enhver tid er oppe og i fuld funktionsdygtig stand og uden fejl.
Så vidt andet ikke følger af ufravigelig lovgivning:
o Afgiver dropnshop.dk ingen erklæringer eller garantier for denne hjemmeside og dens indhold at gøre,
herunder for at der ikke er fejl, unøjagtigheder eller mangler på hjemmesiden.
o Fraskriver dropnshop.dk sig ansvaret for tab eller skader, som opstår i forbindelse med din brug af
denne hjemmeside.
o Fraskriver dropnshop.dk ansvaret for driftstab og tabt fortjeneste (hvad enten tabet var påregneligt, indtraf under normal brug af sitet, eller du har informeret dropnshop.dk om muligheden for et sådant tab) og for indirekte tab og følgeskader samt uforsætlige skader. Dropnshop.dk(Usedmobile) kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af dropnshop.dk, såsom skader på dit computersystem eller tab af data. Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiden, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Vi fraskriver os ligeledes ansvaret for ethvert for tab forårsaget af, at en bruger har anvendt servicen uden at følge de tekniske
kravspecifikationer og supplerende vejledninger.
DROP n' SHOP er ikke ansvarlig for indhold fra brugere eller andre tredjeparter på diskussionsfora, personlige sider eller lignende. Ansvaret for, at indholdet ikke strider mod andres rettigheder eller gældende lovregler, er således brugerens eller den pågældende tredjeparts. Det er ikke lovligt at etablere et link til denne hjemmeside uden
dropnshop.dk's skriftlige godkendelse. Hvis du alligevel etablerer et link til denne hjemmeside, gør du det på eget ansvar og med risiko for, at de ovenstående beskrevne undtagelser og begrænsninger vil gælde for din brug af denne hjemmeside, når du linker til den. Dropnshop.dk overvåger og vurderer ikke indholdet på udenforstående
hjemmesider, som bliver linket til fra denne hjemmeside. Udtrykte meninger og materiale på sådanne hjemmesider er ikke nødvendigvis delt eller støttet af dropnshop.dk. Dropnshop.dk står ikke bag sådanne meninger eller materiale.
Dropnshop.dk forbeholder sig ret til at slette oplysninger, som er skrevet på det alment tilgængelige forum på hjemmesiden såvel som indlæg eller publikationer, som efter vores vurdering er stødende, upassende eller på anden måde overtræder Vilkår og betingelser eller gældende lovgivning.

Force majeure

Dropnshop.dk er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til en indgået aftale, som skyldes faktorer, som Dropnshop.dk ikke er herre over (force majeure), og som Dropnshop.dk ikke med rimelighed burde have forudset.

Skader og tab ved forsendelser

Vi anbefaler på det kraftigste, at du pakker din Enhed ordentligt og sikkert ind i den frankerede boblekonvolut for at minimere risikoen for skader, før du sender den til dropnshop.dk. En forsendelse i en boblekonvolut er ikke en garanti
for, at alle enheder bliver modtaget i den samme tilstand, som det blev sendt i. Vi anbefaler, at alle forsendelser bliver sendt til os som pakker. Dropnshop.dk forholder sig retten til at kræve fyldestgørende dokumentation for afsendelsen. Den stand, som Enheden er i, når det bliver modtaget af dropnshop.dk, bliver opfattet som den stand,
den var i ved afsendelse.

Behandling af personoplysninger.

Når du anvender dropnshop.dk, registrerer vi de oplysninger, som du afgiver om navn, adresse, telefonnummer,

E-mail og bankkontooplysninger. Oplysninger du afgiver derudover i din brugerprofil er frivillige.
Drop n' Shop er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Det er kun et begrænset antal medarbejdere, som har adgang til dine data. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Drop n' Shop, skal du rette henvendelse til Drop n' Shop på kundeservice@dropnshop.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger under "Personlige oplysninger".

Personoplysninger ved modtagelse af udstyr/tilbehør.

Vi anbefaler, at du fjerner alle SIM-kort og hukommelseskort, før du sender din Enhed til dropnshop.dk. Vær venligst
opmærksom på, at det er i din egen interesse at gøre dette, eftersom SIM-kort og hukommelseskort indeholder personlige oplysninger og privat information, og hvis du ikke fjerner dem ordentligt, er vi ikke ansvarlige for eventuel uretmæssig brug af dit netværk og/eller dine personlige data. Desuden rådgiver vi kunder til at fjerne alle andre
personlige data, der på andre måder kan være knyttet til Enheden; for eksempel personlige oplysninger, SMS/tekstbeskeder, fotos, videoer, billeder, spil, musik eller andre data. Dropnshop.dk har intet ansvar, hvis du ikke fjerner SIM-kort, hukommelseskort og andre data, som det er formuleret ovenfor. Ethvert SIM-kort, hukommelseskort eller anden form for personlige data, der sendes sammen med Enhed og eventuelt tilbehør til
dropnshop.dk, vil blive destrueret som en del af overdragelsesprocessen og kan derfor ikke leveres tilbage. Hvis Enheden eller tilbehøret indeholder personlige data, indvilger du i det niveau af sikkerhed, beskyttelse, fortrolighed og fjernelse af sådanne data, som dropnshop.dk vil opretholde i sin håndtering af Enheden eller tilbehøret.
Ved at indsende din Enhed til dropnshop.dk bekræfter du, at Enheden ikke rummer oplysninger om tredjemand. Du bekræfter endvidere, at hvis den sendte Enhed rummer personlige data om tredjemand, vil du være ansvarlig herfor
overfor tredjemand for ethvert tab i den forbindelse.

Varemærke og copyright oplysninger

Dropnshop.dk er et registreret varemærke tilhørende Usedmobile. Al hjemmesidedesign, tekst, grafik, udvælgelsen og sammensætningen heraf og alle softwaresamlinger, underliggende kildekoder, software (inklusiv applets) og alt andet materiale på denne hjemmeside tilhører dropnshop.dk. Det er ikke tilladt at anvende dropnshop.dk's
varemærke uden dennes tilladelse.

Ved fejl eller problemer

Hvis du er i tvivl om nærværende vilkår og betingelser eller andet ved dropnshop.dk's koncept, kan du kontakte os med dine spørgsmål på kundeservice@dropnshop.dk. Opstår der fejl eller problemer med gavekorter eller indløsningen heraf, vil Dropnshop.dk ligeså hjælpe med at finde en løsning.

Ændring af betingelser

Drop n' Shop har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på dropnshop.dk.

Lovvalg og tvister

Alle transaktioner på dropnshop.dk, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og dropnshop.dk (Usedmobile), vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole.

Private oplysninger

Retningslinjer for indsamling af oplysninger findes generelt på www.dropnshop.dk
Oplysningerne indsamles på to måder:
o Gennem registrering og
o Gennem cookies

Indsamling gennem registrering:

Tilmelding til vores tjenester på www.dropnshop.dk er frivillig. Ved tilmelding angiver du din e-mailadresse, og vi fremsender alene nyhedsbreve, såfremt du giver samtykke hertil.

Indsamling gennem cookies

For at fastlægge, hvem der besøger www.dropnshop.dk, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her registrerer vi udelukkende anonyme informationer som fx antal bytes sendt og modtaget, brugertid, browsertype og -version, IP-numre osv. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette
indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker. Samtidig sørger brugen af cookies for, at din email adresse automatisk bliver husket når du besøger www.dropnshop.dk.
Vi bruger også cookies til at sikre, at du ikke modtager de samme bannerreklamer igen og igen, og til at levere målrettede online annoncer. Det sker, som ved de demografiske og brugerrelaterede statistikker, ved udelukkende at indsamle anonyme informationer. Det samme gør sig gældende i forbindelse med popups og lignende. Ved alle
reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.

Hvad er en cookie?

Første gang du besøger www. dropnshop.dk, modtager du automatisk en cookie. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din web browser (fx Internet Explorer, Firefox, Opera eller lignende), og som registrerer dig som unik bruger.
Webserveren på dropnshop.dk identificerer denne cookie og registrerer anvendelsen heraf, når du besøger www.dropnshop.dk
En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.
De fleste browsere lader dig slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Se vejledningen til din browser eller hjælpefunktionen for at få mere information om disse funktioner. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke altid kan få adgang til et websted, med mindre du
accepterer cookies.

Links til eksterne websteder:

På www.dropnshop.dk findes links til eksterne websteder. Indholdet af eksterne websteder er ikke udgivet af Drop n' Shop, og Drop n' Shop kan ikke holdes ansvarlig herfor.

Din accept

Du accepterer ovenstående Vilkår og Betingelser, når du besøger www.dropnshop.dk og anvender dropnshop.dk's koncept.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

ACCEPTER COOKIES